Door een aankoop te doen bij ITPrint verklaart de klant zich akkoord met volgende algemene verkoopsvoorwaarden.

Verkoper
ITPrint is een online drukwerk shop met een uitgebreid gamma aan kwalitatief full color drukwerk en dit aan de scherpste prijzen met als BTW nummer: BE 0667.916.858

Contactgegevens:
ITPrint
Breedvenstraat 4
B-3545 Halen
+32 475 62 37 10

Verkoopsovereenkomst

1. Prijzen en productinformatie

1.1 Prijzen

De prijzen die gelden, zijn deze die op de dag van bestelling op de website vermeldt staan of die via een offerteaanvraag, niet ouder dan 14 dagen, zijn gemaakt. De prijzen zijn in euro, exclusief 21% BTW en inclusief verzendingskosten (tenzij anders vermeld).
ITPrint houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien na een tijd een al aangekocht product afgeprijsd wordt, kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.

ITPrint kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

1.2 Productinformatie

ITPrint probeert de productomschrijving en de foto's zo duidelijk, correct en volledig mogelijk weer te geven. Informatie over artikelen is altijd indicatieve informatie. Kleurschakeringen kunnen ook altijd licht afwijken van de echte kleuren.
Indien de klant twijfelt over iets, kan de klant ons altijd contacteren voor meer informatie.

2. Bestelling

De klant kan op de webshop artikelen in de winkelwagentje plaatsen door op het icoontje van het winkelwagentje te klikken. Als de klant klikt op de winkelwagen dan verschijnt de volledige bestelling. De klant kan hier steeds veranderingen aanbrengen. Niets is definitief zolang er niet definitief besteld is. Na een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten (tenzij anders vermeld), vermeld. Mocht er zich toch een foutje hebben voorgedaan, neem dan onmiddellijk contact met ons.

Een bestelling is definitief wanneer de klant de bestelknop 'Kopen’ gedrukt heeft.

3. Aanlevering van de bestanden

De klant verklaart kennis te hebben van de opbouw en aanleverspecificaties van een drukklaar bestand bij het plaatsen van een bestelling en blijft zowel op technisch gebied als op inhoud geheel verantwoordelijk over de door de klant aangeleverde bestanden.

Als ITPrint het ontwerp doet zal de finale versie van het ontwerp worden doorgestuurd zodat de klant een goedkeuring voor druk kan geven. Wanneer deze versie alsnog fouten zou bevatten onder welke vorm dan ook, dan is ITPrint onder geen beding aansprakelijk voor deze fout.

4. Betaling

Al onze facturen worden elektronisch verstuurd en zijn contant of op voorhand betaalbaar tenzij anders overeengekomen. Openbare instellingen kunnen betalen op 30 dagen fatuurdatum. Bij niet-betaling binnen de 7 werkdagen op de vervaldag, zal automatisch van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag worden aangerekend met een minimum van 50 euro. Tevens zal een verwijlinterest van 10% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de klant.

Na de online bestelling kan de klant overgaan tot betaling. Dit kan via:

4.1. Overschrijving

De klant ontvangt van ITPrint een bevestigingsmail met hierin de betaalvoorwaarden.
Overschrijving kan op IBAN BE91 3300 2591 0976 - BIC BBRUBEBB op naam van ITPrint, Breedvenstraat 4, B-3545 Halen, België met de vermelding van het bestel- of factuurnummer.

Hou er wel rekening mee dat het bij een Europese betaling enkele dagen duurt vooraleer uw betaling op onze rekening staat.

4.2 Cash

Bij afhaling te B-3545 Halen, Breedvenstraat 4, na afspraak.

4.3 Veilig direct online betalen

Online betalen kan via Paypal met uw kredietkaart (VISA of Mastercard) of via Multisafepay met uw online homebanking beveiliging. Dit is de eenvoudigste en snelste manier.

5. Annulatie

De klant beschikt over een recht om van zijn aankoop af te zien binnen de 14 dagen.
Echter is deze regeling NIET geldig voor producten die op maat worden geproduceerd of reeds door ons werden besteld. Zodra de bestanden zijn aangeleverd of de producten in productie gaan is het onmogelijk deze bestelling nog te annuleren. Ook onze diensten die aan de klant op maat worden aangeboden kunnen vanaf de uitvoering niet meer worden geannuleerd.
Indien de klant toch het recht zou hebben de productie/uitvoering te annuleren dan zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de klant met een minimuum van 30%

6. Levering

ITPrint streeft ernaar een bestelling binnen de vooropgestelde termijn te versturen na ontvangst van betaling en te verzenden naar het opgegeven leveringsadres. Wij verzenden onze producten via bpost, UPS, DPD en DHL, naargelang de productielocatie, de grootte en het gewicht van het pakket.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen. Indien het leveringsadres dat opgegeven wordt, fout blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen er extra kosten worden aangerekend.

6.1 Eigendomsrecht

De geleverde goederen blijven eigendom van ITPrint tot de volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen.

6.2 Leveringstermijn

Leveringstermijnen worden indicatief vermeld op de website of in een offerteaanvraag.
Voor eventuele vertragingen van de levering zijn wij niet verantwoordelijk.

6.3 Risico van verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending. De producten worden zo verpakt dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Mocht er toch een probleem zijn, dan trachten we dit zo goed mogelijk, in samenspraak met de klant, op te lossen.

6.4 Verzendingskosten

ITPrint heeft het recht haar verzendingskosten aan te passen als dit nodig is. De verzendingskosten staan altijd inbegrepen (tenzij anders vermeld) of duidelijk apart vermeld op uw factuur.

6.5 Afhalen

Vermits verzending gratis is, is het niet aangewezen dat de klant zijn bestelling zelf komt ophalen, tenzij er zelden iemand aanwezig is op het leveringsadres. De klant is dus altijd welkom bij ITPrint in de Breedvenstraat 4, B-3545 Zelem-Halen om de bestelling zelf te komen ophalen. Dit best na een telefonische afspraak op +32 475 62 37 31 of via info@itprint.be. Op die manier is de klant zeker dat er iemand aanwezig is.

7. Ruilen en retourneren

Indien het product niet voldoet aan de verwachtingen (kleur, kwaliteit, …) dan horen wij dit graag schriftelijk van de klant binnen de 8 werkdagen via: info@itprint.be. Indien wij binnen deze tijd niets van de klant hebben gehoord, gaan we er vanuit dat de klant tevreden is met de aankoop.
Het artikel dient binnen een termijn van 10 werkdagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand, samen met een kopie van de factuur en een begeleidende brief, op ons adres:
ITPrint
Breedvenstraat 4
B-3545 Halen
België

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven hierboven, worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons voor 70% terugbetaald. We rekeningen echter 30% kosten waaronder administratie, verpakking, stockage, verzending...

Verzendingskosten, door de klant gemaakt, worden niet terugbetaald. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk of dubbel werd geleverd door ITPrint, dan nemen wij de kosten op ons.

8. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf of productieproces, innen uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de klant ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

9. Suggesties of klachten

Heeft de klant suggesties of klachten over onze producten dan horen wij dit graag via info@itprint.be. We hebben graag tevreden klanten en zoeken samen met de klant naar een gepaste oplossing of compensatie. Wij streven naar een 100% klantentevredenheid. Aarzel dus geen moment om ons te contacteren.

10. Privacy en persoonsgegevens

Door een bestelling te plaatsen bij ITPrint, staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. ITPrint zal de gegevens van de klant niet overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

11. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen ITPrint en de klant is het Belgisch recht van toepassing. De rechtbank in Hasselt is exclusief bevoegd.

ITPrint heeft het recht haar algemene verkoopsvoorwaarden aan te passen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Copyright 2018 ITPrint - Powered by Lightspeed
iDEAL PayPal MasterCard Visa American Express Bank transfer Maestro Bancontact / Mister Cash Invoice Cash MultiSafepay Fast Checkout